Glavna uprava za pismeno prevođenje pri Europskom parlamentu prevela na engleski jezik i potvrdila autentičnost prevoda presude Ustavnog suda BiH o neustavnim VTP mjerama

Prva presuda na svijetu kojom je odlučeno da kovid mjere zadiru u pravo na privatan život, da su protivne vladavini prava, demokratskom poretku, osnovnim demokratskim principima i da ozbiljno krše ljudska prava, a koju je donio Ustavni sud BiH 23.02.2022. godine po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića, prevedena je na engleski jezik, a autentičnost prevoda potvrdila je Glavna uprava za pismeno […]

Uputstva proizvođača vakcina protiv Covid-19

Informaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (broj: 10-02.3-593-1/21), zajedno sa službenim uputstvima proizvođača vakcina protiv Covid-19, dostavljenu BOSS-u putem Vijeća ministara BiH (akt broj: UPI-0-29-2-0-21) po zahtjevu za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa možete pogledati na sljedećem linku: https://advokatmirnesajanovic.com/wp-content/uploads/2021/12/Odgovor_VijeceMinistara.pdf

Advokat Mirnes Ajanović i pravnici iz Slovenije o pravnim mehanizmima protiv covid-potvrda i VTP mjera, a u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava

Nevladina organizacija Republike Slovenije “Civilna inicijativa slovenskih pravnika”, koja okuplja slovenačke advokate, sudije i pravnike, organizovala je jučer konsultacije sa advokatom Mirnesom Ajanovićem, s ciljem razmjene informacija o pravnim mehanizmima osiguranja prava građana u pogledu niza nesrazmjernih i segregacijskih mjera u Sloveniji i Bosni i Hercegovini poduzetih zbog epidemije Covid-19. Advokat Mirnes Ajanović pojasnio je ustavne i zakonske odredbe u […]

Na djelu je VAKCINALIZAM

U nastavku možete pogledati prezentaciju službenih uputstava proizvođača vakcina protiv Covid-19, primljenih od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, podsredstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i pravnu analizu covid mjera koje donosi vlast u Bosni i Hercegovini. Također, saopštenja vezana za Covid-19 možete pogledati na sljedećem linku: https://boss.ba/covid-19-vezana-saopstenja/

Sretan dan državnosti BiH – obaveza usvajanja ili nametanja državnog zakona o zabrani fašističkog i nacionalističkog djelovanja i krivičnog procesuiranja nacional-socijalističkih partija – zabraniti uvođenje fašističkih covid-potvrda

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 78 godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva međunarodne zvaničnike u BiH na pomoć u suprotstavljanju fašističkim organizacijama, neonacistima i nacional-socijalistima, koji u saradnji sa političkim ekstremistima iz RS-a i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na antifašističku tradiciju […]

Podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH zbog uslovljavanja slobode kretanja covid-potvrdama

Zbog uslovljavanja slobode kretanja covid- potvrdama Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnesena je apelacija u cilju zaštite prava građana zbog ozbiljnog kršenja prava i osnovnih sloboda koje štiti Ustav BiH, a u vezi sa odlukom Vlade TK od 11.11.2021. godine kojom se nalaže ugostiteljima da nakon 19,00 sati iz svojih objekata moraju izbaciti nevakcinisane goste ili ne dozvoliti ulaz bez […]

Uputstva advokata u slučaju traženja covid-potvrda i prisile na vakcinaciju

Represivne mjere u borbi protiv koronavirusa krše osnovna ljudska prava za koja se civilizacija borila stoljećima, te je građanska i profesionalna dužnost suprotstaviti se pravnim sredstvima. Da bi građani znali kako pravno djelovati u situacijama uskraćivanja slobode kretanja, rada, odnosno uskraćivanja ustavnih sloboda, u saradnji sa kolegama advokatima iz susjedne Hrvatske i Srbije, sastavili smo kratke upute kako postupiti u […]

Saopštenje za javnost u povodu podnošenja opomene pred tužbu Vladi TK zbog prisile ugostitelja na nezakonito postupanje prema građanima

Vladi TK dostavljena je opomena pred tužbu, po osnovu punomoći od strane više ugostitelja sa područja Tuzlanskog kantona koji su zatražili pravnu pomoć s ciljem podnošenja tužbe sudu zbog donošenja odluka Vlade i Kriznog štaba TK, kojim se uslovljava boravak građana u ugostiteljskim objektima nakon 19 sati sa covid-potvrdama, negativnim testovima ili potvrdom o prebolovanom virusu ne starijom od 6 […]

Advokat Mirnes Ajanović ovlašten za postupanje pred Sudom BiH

Odsjek krivične odbrane dostavio je obavijest da je advokat Mirnes Ajanović, po osnovu ranijeg zahtjeva, stavljen na listu advokata koji su ovlašteni za postupanje pred svim Odjelima Suda BiH od oktobra 2021. godine, odnosno ovlaštenje za postupanje pred Odjelom I za ratne zločine i Odjelom II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, te Odjelom III za opći kriminal Suda […]

Saopštenje za javnost u povodu nezakonitog postupanja MUP-a TK u disciplinskim postupcima protiv policajaca

Općinski sud u Tuzli donio je Presudu kojom se pravno utvrdilo nezakonito postupanje Disciplinske komisije MUP-a TK prilikom primjene Zakona o policijskim službenicima i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika pri izricanju disciplinskih mjera, čime su policajci oštećeni nezakonitim umanjenjem plate i prijetnjom otkaza. Disciplinska komisija MUP-a TK nije pravila razliku između odredbi lakše i teže povrede službene dužnosti, pa […]

Saopštenje za javnost u povodu izricanja drugostepene presude Ratku Mladiću

Žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove dužno je prilikom izricanja presude Ratku Mladiću poštovati uspostavljenu sudsku praksu Haškog tribunala koji je svojim pravosnažnim presudama već određivao doživotne zatvorske kazne Mladićevim oficirima za ratne zločine i genocid, pa i vrhovnom komandantu tadašnje Vojske Republike Srpske Radovanu Karadžiću koji je po komandnoj odgovornosti morao biti osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, istakao […]

Pojašnjenje Odluke Ustavnog suda BiH o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja

Magistar pravnih nauka Mirnes Ajanović, advokat Pojašnjenje Odluke Ustavnog suda BiH o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja, a u vezi obaveze nošenja zaštitnih maski i tzv. policijskog sata. Obzirom na veliki broj upita građana u vezi Odluke Ustavnog suda BiH AP-3683/20 od 22. 12. 2020. godine o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja, […]