Pojašnjenje Odluke Ustavnog suda BiH o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja

Magistar pravnih nauka Mirnes Ajanović, advokat Pojašnjenje Odluke Ustavnog suda BiH o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja, a u vezi obaveze nošenja zaštitnih maski i tzv. policijskog sata. Obzirom na veliki broj upita građana u vezi Odluke Ustavnog suda BiH AP-3683/20 od 22. 12. 2020. godine o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja, […]