• Tuzla, 75000, Trg slobode, zgrada Barok, I sprat
  • Mob/Viber: +387 61 151 808 Tel/fax:+387 35 257 000

Obavite konsultacije sa nama

Naš višegodišnji rad u polju prava rezultira visokim stepenom znanja bosanskohercegovačkog pravnog sistema, zajedno sa njegovim prednostima i manama. Stupite u kontakt sa nama putem informacija ispod i izvršite konsultacije…

NUDIMO

Usluge iz sljedećih oblasti

Krivično i građansko pravo

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primjenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih djela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja…

Zemljišno-knjižno pravo

Pravni odnosi u vezi nekretnina često su zamršeni, jer su se i vlasnici i propisi često mijenjali tokom vremena. Pored toga, prometi vezani za nekretnine u pravilu su povezani s…

Porodično i nasljedno pravo

Porodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem porodičnih odnosa koji nastaju između bračnih i vanbračnih drugova, između roditelja i djece i drugih srodnika po krvi i usvojenju, te…

Upravno i privredno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji…

Iz inostranstva ste i želite riješiti pravno pitanje?

Ukoliko živite ili privremeno boravite u inostranstvu, a u potrebi ste za rješavanjem pravnih pitanja ili pravno zastupanje u Bosni i Hercegovini, stojimo Vam na raspolaganju. Pored toga, naša ekspertiza i poznavanje bh prava proširena je i sa poznavanjem i iskustvom na slučajevima i iz međunarodnog prava. Kontaktirajte nas putem…

Uputstva proizvođača vakcina

Informaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (broj: 10-02.3-593-1/21), zajedno sa službenim uputstvima proizvođača vakcina protiv Covid-19, dostavljenu BOSS-u putem Vijeća ministara BiH (akt broj: UPI-0-29-2-0-21) po zahtjevu za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa možete pogledati i preuzeti na sljedećem linku:

https://advokatmirnesajanovic.com/wp-content/uploads/2021/12/Odgovor_VijeceMinistara.pdf

UPUSTVA VAKCINA
Close