O slučaju “Balijagić” odlučuje Vrhovni sud

Vrhovnom sudu Federacije BiH podnesena je žalba na 42 strane u slučaju određenja produženja mjere pritvora  Faruku Balijagiću i njegovom sinu, radi brojnih procesnih povreda učinjenih od strane Vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu, što rezultira povredama i odredbi Evropske konvencije u članu 5. Pravo na slobodu i članu 6. Pravo na pravično suđenje. U sudskom Rješenju kojim je produžen pritvor […]

Da li sudi sud ili mafija

Odbrana osumnjičenih Faruka Balijagića i njegovog sina, koju su sačinjavali advokati Mirnes Ajanović i Senad Pećanin, smatraju da je u sudskom Rješenju kojim je određenja mjera pritvora Balijagićima evidentna povreda člana 15. Zakona o krivičnom postupku FBiH, jer je Sud bio dužan i Tužilaštvo i branioce tretirati na jednak način, i svakoj strani prilikom odlučivanja posvetiti dužnu pažnju a posebno […]

Sudija priznao da je sudsku odluku o pritvoru Faruka Balijagića izradio prije suđenja

U povodu zvaničnog priznanja od strane sudije Kantonalnog suda u Sarajevu Jasenka Ružića – da je sudsku odluku o određenju mjere pritvora Faruku Balijagiću i njegovom sinu izradio prije suđenja, saopštenjem za javnost oglasio se advokat Mirnes Ajanović. Saopštenje prenosimo u cjelosti. Kao branitelj osumnjičenog Faruka Balijagića obavještavam javnost da je sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Jasenko Ružić zvanično priznao u […]