Da li sudi sud ili mafija

Odbrana osumnjičenih Faruka Balijagića i njegovog sina, koju su sačinjavali advokati Mirnes Ajanović i Senad Pećanin, smatraju da je u sudskom Rješenju kojim je određenja mjera pritvora Balijagićima evidentna povreda člana 15. Zakona o krivičnom postupku FBiH, jer je Sud bio dužan i Tužilaštvo i branioce tretirati na jednak način, i svakoj strani prilikom odlučivanja posvetiti dužnu pažnju a posebno u odnosu na istaknute prigovore odbrane na podneseni prijedlog za produženje pritvora.

Podsjećamo, Faruku Balijagiću i njegovom sinu produžen je pritvor za dva mjeseca a po zahtjevu Tužilaštva KS jer se smatra da bi njihovim puštanjem postojala opasnosti od mogućeg bjekstva, utjecaja na svjedoke pa čak, kako navode iz Tužilaštva, uznemirenja javnosti.U sudskom rješenju kojim je produžen pritvor Faruku Balijagiću i njegovom sinu naznačeno je: “Branitelji osumnjičenih su osopravali postojanje kako općeg (osnovana sumnja), tako i posebnog zakonskog uvjeta za produženje pritvora, te su predložili da se osumnjičeni puste na slobodu”. Branioci su u toku sudske rasprave po prijedlogu Tužilaštva Kantona Sarajevo o produženju pritvora za Faruka Balijagića i njegovog sina – govorili preko dva sata. Ni jedna jedina riječ, osim naprijed navedenog citata, od strane odbrane Balijagića nije uvrštena u sudsko Rješenje koje je sačinjeno na 19 stranica.

Sudska praksa za hapšenje sudija, tužioca, policajaca i advokata

U sudskom Rješenju su samo prepisani navodi iz prijedloga za produženje pritvora Balijagićima, sačinjeni od strane Tužilaštva Kantona Sarajevo, i nekoliko strana transkripata pribavljenih po osnovu posebnih istražnih radnji.S obzirom da je u potpunosti izostavljena odbrana u sudskom Rješenju i da nije naznačen niti jedan navod odbrane, došlo je do direktne povrede člana 15. Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno povrede – Jednakosti u postupanju, jer je u članu 15. stav 1. određeno: “Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj strani pružiti jednake mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnoj raspravi.”

Argumentacija o kršenju presuda Evropskog suda

Sudska praksa Vrhovnog suda FBiH, Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava ustanovila je povredu prava na pravično suđenje, kako je određeno u članu 6. Evropske konvencije, u situacijama kada se postupa protivno naprijed navedenoj zakonskoj odredbi, odnosno kada Sud prilikom odlučivanja ne tretira ravnopravno i navode tužilaštva i navode branioca.

U prilogu dostavljamo video zapis sjednice sudskog postupka u cijelosti kako bi svaki građanin mogao zauzeti svoj sud o djelovanju Suda u konkretnom slučaju.