Advokat Mirnes Ajanović ovlašten za postupanje pred Sudom BiH

Odsjek krivične odbrane dostavio je obavijest da je advokat Mirnes Ajanović, po osnovu ranijeg zahtjeva, stavljen na listu advokata koji su ovlašteni za postupanje pred svim Odjelima Suda BiH od oktobra 2021. godine, odnosno ovlaštenje za postupanje pred Odjelom I za ratne zločine i Odjelom II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, te Odjelom III za opći kriminal Suda […]