Advokat Mirnes Ajanović riješio problem deložacije demobilisanog RVI Ibrahima Spahića

Jutros je u lukavačkom naselju Šikulje u neposrednoj blizini istoimenog površinskog kopa, završena drama oko nasilne deložacije demobilisanog ratnog vojnog invalida Spahić Ibrahima. Na licu mjesta bio je i advokat Spahić Ibrahima, koji je predstavnike Rudnika Šikulje i Općine Lukavac bukvalno natjerao da problem riješe u korist oštećenog Spahića. Ajanović je bez ustručavanja tražio od njih da održe sastanak na […]