Advokat Mirnes Ajanović riješio problem deložacije demobilisanog RVI Ibrahima Spahića

Jutros je u lukavačkom naselju Šikulje u neposrednoj blizini istoimenog površinskog kopa, završena drama oko nasilne deložacije demobilisanog ratnog vojnog invalida Spahić Ibrahima.

Na licu mjesta bio je i advokat Spahić Ibrahima, koji je predstavnike Rudnika Šikulje i Općine Lukavac bukvalno natjerao da problem riješe u korist oštećenog Spahića.

Ajanović je bez ustručavanja tražio od njih da održe sastanak na licu mjesta, u službenom automobilu Općine Lukavac, nakon čega su predstavnici Rudnika pristali na jedino logično rješenje – isplata osnovice od oko 80 hiljada KM Spahić Ibrahinu, te postupanje po naknadnim odlukama nadležnog suda vezanim za dodatno obeštećenje imovine u iznosu od 117 hiljada KM po nalazu sudskog vještaka. Advokat Ajanović ocijenio je ovaj dogovor vrlo uspješnim, a zadovoljan je i Ibrahim Spahić, koji je nakon obostranog potpisivanja sporazuma odmah sa porodicom napustio kuću, te je izjavio da će po dobijanju novca nastaviti život u novoj kući koju planira kupiti.

Na terenu su bile i mnogobrojne novinarske ekipe kojima nije bio dozvoljen pristup blizu mjesta desavanja. Naša ekipa prosla je kao „dio advokatskog tima“ dok je ekipa RTV TK uspjela doći u automobilu načelnika Općine Lukavac Edina Delića. Odmah nakon što su uočili kamermana, jedan od pripadnika rudničkog obezbjeđenja istom je prišao te mu izbio kameru iz ruku i fizički ga napao kišobranom, što je uredno prijavljeno policiji. Da li će ovaj napad na kolegu biti sankcionisan, ili će ovo biti još jedan napad na kameru a ne na kamermana, ostaje da vidimo.