Advokat Mirnes Ajanović uputio prijavu Međunarodnom krivičnom sudu: Izdajte nalog za hapšenje i proceusiranje svih ratnih zločinaca u ratu Izraela i Hamasa

Advokat Mirnes Ajanović uputio je službeni zahtjev Uredu tužioca pri Međunarodnom krivičnom sudu da izvrši istragu zločina protiv civilnog stanovništva u Palestini i Izraelu i predloži Pretpretresnom vijeću Međunarodnog krivičnog suda izdavanje naloga za hapšenje i sudsko procesuiranje svih ratnih zločinaca, po principu komandne odgovornosti, u ratu između države Izrael i militarističke grupe Hamas, zbog bombardovanja i stradanja civila i […]