Glavna uprava za pismeno prevođenje pri Europskom parlamentu prevela na engleski jezik i potvrdila autentičnost prevoda presude Ustavnog suda BiH o neustavnim VTP mjerama

Prva presuda na svijetu kojom je odlučeno da kovid mjere zadiru u pravo na privatan život, da su protivne vladavini prava, demokratskom poretku, osnovnim demokratskim principima i da ozbiljno krše ljudska prava, a koju je donio Ustavni sud BiH 23.02.2022. godine po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića, prevedena je na engleski jezik, a autentičnost prevoda potvrdila je Glavna uprava za pismeno prevođenje pri Europskom parlamentu (DG TRAD) na zahtjev zastupnika EP Ivana Vilibora Sinčića.
Nezavisni zastupnik Evropskog parlamenta Ivan Vilibor Sinčić, na plenarnoj sjednici održanoj 08.03.2022. godine pod tačkom „Stanje u Bosni i Hercegovini“, informisao je predstavnike Evropskog parlamenta o presudi sa porukom da je to pobjeda protiv segregacije i diskriminacije. S ciljem upoznavanja građana Evrope o ovoj važnoj presudi zatražen je i prevod na engleski jezik, kojeg je DG TRAD izradio i izdao potvrdu autentičnosti, a ovim putem BOSS presudu na engleskom jeziku čini dostupnom i javnosti , istakao je Mirnes Ajanović.

VEZANI SADRŽAJ

UŽIVO PUTEM YOUTUBE PLATFORME ADVOKAT MIRNES AJANOVIĆ: USTAVNI SUD BIH ODLUČIO DA SU PRAVILA VTP (COVID POTVRDE) I OBAVEZNA VAKCINACIJA NEUSTAVNI NA OSNOVU APEALCIJA KOJE SAM PODNIO U IME APELANATA

USTAVNI SUD BIH 143. sjednica Velikog vijeća
AP 3932/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u konkretnom slučaju prekršeno pravo apelanata na „privatni život“ zbog nepostojanja zakonskog osnova za donošenje osporenih epidemioloških mjera koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata (primjena tzv. pravila VPT) na području Tuzlanskog kantona i obaveznu vakcinaciju za pojedine kategorije stanovništva na području Kantona Sarajevo.

Napomena: Ovo je ponovljena video prezentacija nakon što je prethodna zabranjena na Facebooku, radi, kako je navedeno, kršenja autorskih prava?!
Ispade da sam kršio sam svoja autorska prava jer sam govorio!?
Nakon prijave Facebooku da se radi o hakerskom napadu, dobijen je pozitivan odgovor da se radi o lažnoj prijavi, tačnije deset lažnih prijava i namontiranih autorskih prava ATV, pa očekujem da će i taj video biti otključan.