Uputstva proizvođača vakcina protiv Covid-19

Informaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (broj: 10-02.3-593-1/21), zajedno sa službenim uputstvima proizvođača vakcina protiv Covid-19, dostavljenu BOSS-u putem Vijeća ministara BiH (akt broj: UPI-0-29-2-0-21) po zahtjevu za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa možete pogledati na sljedećem linku: