Advokat Mirnes Ajanović uputio prijavu Međunarodnom krivičnom sudu: Izdajte nalog za hapšenje i proceusiranje svih ratnih zločinaca u ratu Izraela i Hamasa

Advokat Mirnes Ajanović uputio je službeni zahtjev Uredu tužioca pri Međunarodnom krivičnom sudu da izvrši istragu zločina protiv civilnog stanovništva u Palestini i Izraelu i predloži Pretpretresnom vijeću Međunarodnog krivičnog suda izdavanje naloga za hapšenje i sudsko procesuiranje svih ratnih zločinaca, po principu komandne odgovornosti, u ratu između države Izrael i militarističke grupe Hamas, zbog bombardovanja i stradanja civila i […]

Općinski sud u Tuzli ponovno presudio – Portal Tuzlalive i novinar Ekrem Avdić oklevetali kantonalnog tužioca Ćazima Serhatlića

Presudom Općinskog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 402791 21 P, ponovno je presuđeno da je Ekrem Avdić pisao, a portal Tuzlalive.ba prenosio, neistinite i klevetničke sadržaj o tužiocu Kantonalnog tužilaštva TK Ćazimu Serhatliću, i to u tri dodatna teksta: „Obrat u aferi Rudnik soli Tuzla: Ugovor s firmom „Mining&Drilling“ ispravan!“ od 14.04.2021. godine, „Eksluzivno: Federalni MUP „ušao“ u […]

Saopštenje za javnost u povodu kršenja pravnog načela nevinosti zloupotrebom policijskog nasilnog privođenja lica koja ne pružaju otpor

Zloupotreba policijskog neosnovanog nasilnog privođenja lica koja ne pružaju otpor mora prestati, jer se time pored pravnog načelo nevinosti da niko nije kriv bez pravosnažne presude krši i član 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, koja ima prioritet nad svim zakonima u državi shodno članu II Ustava BiH, gdje je propisano da niko ne smije biti podvrgnut ponižavajućem […]

Glavna uprava za pismeno prevođenje pri Europskom parlamentu prevela na engleski jezik i potvrdila autentičnost prevoda presude Ustavnog suda BiH o neustavnim VTP mjerama

Prva presuda na svijetu kojom je odlučeno da kovid mjere zadiru u pravo na privatan život, da su protivne vladavini prava, demokratskom poretku, osnovnim demokratskim principima i da ozbiljno krše ljudska prava, a koju je donio Ustavni sud BiH 23.02.2022. godine po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića, prevedena je na engleski jezik, a autentičnost prevoda potvrdila je Glavna uprava za pismeno […]

Uputstva proizvođača vakcina protiv Covid-19

Informaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (broj: 10-02.3-593-1/21), zajedno sa službenim uputstvima proizvođača vakcina protiv Covid-19, dostavljenu BOSS-u putem Vijeća ministara BiH (akt broj: UPI-0-29-2-0-21) po zahtjevu za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa možete pogledati na sljedećem linku: https://advokatmirnesajanovic.com/wp-content/uploads/2021/12/Odgovor_VijeceMinistara.pdf

Advokat Mirnes Ajanović i pravnici iz Slovenije o pravnim mehanizmima protiv covid-potvrda i VTP mjera, a u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava

Nevladina organizacija Republike Slovenije “Civilna inicijativa slovenskih pravnika”, koja okuplja slovenačke advokate, sudije i pravnike, organizovala je jučer konsultacije sa advokatom Mirnesom Ajanovićem, s ciljem razmjene informacija o pravnim mehanizmima osiguranja prava građana u pogledu niza nesrazmjernih i segregacijskih mjera u Sloveniji i Bosni i Hercegovini poduzetih zbog epidemije Covid-19. Advokat Mirnes Ajanović pojasnio je ustavne i zakonske odredbe u […]

Na djelu je VAKCINALIZAM

U nastavku možete pogledati prezentaciju službenih uputstava proizvođača vakcina protiv Covid-19, primljenih od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, podsredstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i pravnu analizu covid mjera koje donosi vlast u Bosni i Hercegovini. Također, saopštenja vezana za Covid-19 možete pogledati na sljedećem linku: https://boss.ba/covid-19-vezana-saopstenja/

Sretan dan državnosti BiH – obaveza usvajanja ili nametanja državnog zakona o zabrani fašističkog i nacionalističkog djelovanja i krivičnog procesuiranja nacional-socijalističkih partija – zabraniti uvođenje fašističkih covid-potvrda

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 78 godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva međunarodne zvaničnike u BiH na pomoć u suprotstavljanju fašističkim organizacijama, neonacistima i nacional-socijalistima, koji u saradnji sa političkim ekstremistima iz RS-a i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na antifašističku tradiciju […]

Podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH zbog uslovljavanja slobode kretanja covid-potvrdama

Zbog uslovljavanja slobode kretanja covid- potvrdama Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnesena je apelacija u cilju zaštite prava građana zbog ozbiljnog kršenja prava i osnovnih sloboda koje štiti Ustav BiH, a u vezi sa odlukom Vlade TK od 11.11.2021. godine kojom se nalaže ugostiteljima da nakon 19,00 sati iz svojih objekata moraju izbaciti nevakcinisane goste ili ne dozvoliti ulaz bez […]

Uputstva advokata u slučaju traženja covid-potvrda i prisile na vakcinaciju

Represivne mjere u borbi protiv koronavirusa krše osnovna ljudska prava za koja se civilizacija borila stoljećima, te je građanska i profesionalna dužnost suprotstaviti se pravnim sredstvima. Da bi građani znali kako pravno djelovati u situacijama uskraćivanja slobode kretanja, rada, odnosno uskraćivanja ustavnih sloboda, u saradnji sa kolegama advokatima iz susjedne Hrvatske i Srbije, sastavili smo kratke upute kako postupiti u […]

Saopštenje za javnost u povodu podnošenja opomene pred tužbu Vladi TK zbog prisile ugostitelja na nezakonito postupanje prema građanima

Vladi TK dostavljena je opomena pred tužbu, po osnovu punomoći od strane više ugostitelja sa područja Tuzlanskog kantona koji su zatražili pravnu pomoć s ciljem podnošenja tužbe sudu zbog donošenja odluka Vlade i Kriznog štaba TK, kojim se uslovljava boravak građana u ugostiteljskim objektima nakon 19 sati sa covid-potvrdama, negativnim testovima ili potvrdom o prebolovanom virusu ne starijom od 6 […]