Advokat Mirnes Ajanović zastupa sve građane Bukinja i Šićkog Broda

Još prije nekoliko dana, istražujući detalje vezane za problem završetka Faze II izgradnje sistema daljinskog grijanja u naseljima Bukinje i Šićki Brod, upozorili smo na moguću, dobro osmišljenu prevaru građana od strane Gradske uprave Tuzla.

Građani ova dva naselja obratili su se za pravnu pomoć gradskom vijećniku i advokatu Mirnesu Ajanoviću, koji im je ponudio svoje usluge bez naknade, a kako bi se zaustavili nelogični pritisci od strane Gradske uprave vezani za legalizaciju objekata kao glavnog uslova za priključenje istih na sistem daljinskog zagrijavanja.

„Zastupat ću naše građane te ćemo se pravnim putem boriti za njihova prava, kako bi se izbjegle moguće manipulacije i konačno ostvarila njihova prava na priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja, posebno zbog okolnosti da Gradska uprava putem organa mjesnih zajednica građanima dostavlja obrasce kojima se obavezuju platiti takse od više stotina maraka i izjave kojima građani daju saglasnost na isključenje sa sistema grijanja ukoliko ne ispoštuju preuzete obaveze prema legalizaciji objekata.”, istakao je za salines.info Mirnes Ajanović.

Građani Bukinja i Šićkog Broda bit će blagovremeno obaviješteni o daljim aktivnostima po ovom pitanju,odmah nakon sjednice Gradskog vijeća Tuzla zakazane za 28. mart ove godine, a aktivisti Udruge građana Bukinje i Šićki Brod pozivaju građane da do tada ne podnose nikakve zahtjeve koji im se nude u organima mjesnih zajednica.