Faruk Balijagić pušten na slobodu

Nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH usvojio žalbu odbrane i ukinuo Rješenje o određivanju pritvora Faruku Balijagiću, Kantonalni sud u Sarajevu je na danas održanom Vijeću, prilikom ponovnog odlučivanja – oslobodio Faruka Balijagića.

Faruk Balijagić je odmah po dobijanju Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu o ukidanju mjere pritvora – pušten na slobodu, i već se nalazi na putu prema kući u Tuzli.

Nakon podnesene žalbe na 36 strana, u Rješenju Vrhovnog suda Federacije BiH, kojim je ukinuto Rješenje o pritvoru Faruka Balijagića navedeno je da se Žalbom branitelja optuženih Faruka Balijagića, advokata Mirnesa Ajanovića rješenje pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede odredaba člana  II. 2., 3. i 4. Ustava BiH i povrede člana 5. i 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači tako što će se prijedlog tužiteljstva za produženje pritvora odbiti kao neosnovan i optuženi pustiti na slobodu, te je Kantonalni sud u Sarajevu cijeneći i ostale navode branitelja oslobodio Faruka Balijagića.