Usvojena žalba i ukinuto Rješenje o određivanju pritvora Faruku Balijagiću i njegovom sinu

U povodu usvojene žalbe i ukinutog Rješenja o određivanju pritvora Faruku Balijagiću i njegovom sinu oglasio se njihov advokat Mirnes Ajanović čije saopštenje za javnost prenosimo u cjelosti.

Kao branitelj osumnjičenih Faruka Balijagića i njegovog sina, obavještavam javnost da je Žalbeno vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu usvojilo žalbu i ukinulo sudsko rješenje kojim je Faruku Balijagiću i njegovom sinu određen pritvor. Međutim, i pored činjenice da je Rješenjem Žalbenog vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu 24. septembra ukinuto kao nezakonito provostepeno rješenje o određivanju pritvora za Faruka Balijagića i njegovog sina, oni još uvijek nisu pušteni na slobodu. Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH ne omogućava zadržavanje lica u pritvoru bez sudske odluke, a u konkretnom slučaju sudska odluka o pritvoru je ukinuta kao nezakonita. Bez obzira što je predmet vraćen na ponovno odlučivanje, jasno je da je zadržavanje Faruka Balijagića u pritvoru nastavak pravosudnog skandala, a nakon što je javnost upoznata da je sudsko rješenje o pritvoru Faruka Balijagića i njegovog sina izrađeno prije početka suđenja, te da su učinjene i brojne procesne povrede prilikom sudskog odlučivanja, pored proizvoljnih i neutemeljenih navoda Tužilaštva Kantona Sarajevo, zasnovanih na kontradiktornim iskazima nekoliko lica koja su izvršioci teških krivičnih djela.

Predsjedniku Kantonalnog suda u Sarajevu uputio sam obavještenje o nezakonitom zadržavanju u pritvoru Faruka Balijagića i njegovog sina, a kako bi se poduzele potrebne mjere u cilju zakonitog postupanja Suda i spriječilo dalje kršenje ustavnih prava Balijagića.

U Rješenju Žalbenog vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu, kojim je ukinuto sudsko rješenje o pritvoru Faruka Balijagića i njegovog sina, između ostalog je navedeno, citiram: “U daljim navodima izjavljene žalbe na osporeno rješenje ovog Suda, branitelja osumnjičenih Balijagić Faruka i Balijagić Ade počev od strane 9. posljednji pasus, pa do kraja iste na 24. strani, detaljno i veoma opširno  je osporen, uz adekvatno obrazloženje za takav stav i citiranjem u prilog toga odgovarajućih zakonskih propisa, kako opći uvjet za određivanje pritvora prema njegovim branjenicima, a tako i postojanje posebnih zakonskih razloga iz osnova tačaka a), b), c) i d) stav 1. člana 146. ZKP FBiH”, završen citat, te, citiram: “Vanraspravno Vijeće ovog suda svestrano, pažljivo i brižljivo razmotrilo je sve naprijed interpretirane i apostrofirane žalbene prigovore branitelja osumnjičenih Balijagić Faruka i Balijagić Ade, izjavljene na naprijed citirano rješenje sudije za prethodni postupak ovoga suda i smatra da su žalbeni prigovori branitelja osumnjičenih osnovani.”, završen citat.

Mirnes Ajanović, advokat