Saopštenje za javnost u povodu izricanja drugostepene presude Ratku Mladiću

Žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove dužno je prilikom izricanja presude Ratku Mladiću poštovati uspostavljenu sudsku praksu Haškog tribunala koji je svojim pravosnažnim presudama već određivao doživotne zatvorske kazne Mladićevim oficirima za ratne zločine i genocid, pa i vrhovnom komandantu tadašnje Vojske Republike Srpske Radovanu Karadžiću koji je po komandnoj odgovornosti morao biti osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, istakao je advokat Mirnes Ajanović.

Ratko Mladić je po uspostavljenoj sudskoj praksi po komandnoj odgovornosti prvostepenom presudom oglašen kriv za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini i ta presuda će biti potvrđena, te na izricanju sudske odluke ne može biti nikakvih iznenađenja, što dokazuje sudska praksa na  web stranici Ujedinjenih nacija Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju https://www.icty.org/bcs/documents/sudska-praksa-%C5%BEalbenog-vije%C4%87a sa listom sažetaka odluka i presuda i cjelokupnom arhivom.

Žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove prilikom izricanja presude Ratku Mladiću dužno je poštovati izrečene pravosnažne presude za ratni zločin i genocid koji su počinjeni od strane Mladiću potčinjenih zločinačkih oficira, kako bi se obezbjedila pravična kazna u odnosu na razmjere i težinu učešća u zločinačkom poduhvatu u cilju počinjenja stravičnih ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini, istakao je advokat Mirnes Ajanović.