Advokat Mirnes Ajanović: Policajci pušteni na slobodu

Danas je Općinski sud u Tuzli Rješenjem broj 32 0 K 347550 Kv 2 ukinuo pritvor policijskim službenicima Iličić Slađanu i Tučić Enisu, čime im je omogućeno da se u postupku brane sa slobode.

Advokat Mirnes Ajanović izjavio je za Salines.info da je zadovoljan odlukom Općinskog suda u Tuzli, čime je policijskim službenicima omogućeno da se na kvalitetniji način brane od optužbi.

Podsjećamo, policijski službenici su lišeni slobode zbog navodnog izvršenja krivičnog djela Primanje dara ili drugih oblika koristi i Krivotvorenje službene isprave, a advokat Slađana Iličića Mirnes Ajanović ističe da u dokazima Tužilaštva ne postoji ni jedan svjedok koji je izjavio da je davao novčana sredstva kako bi se oslobodio prekršajne kazne, niti materijalni dokaz koji bi potvrdio navode Tužilaštva, a ni označena novčanica, koja se navodi kao dokaz, prilikom pretresa nije pronađena kod policijskog službenika Slađana Iličića.

Ajanović shodno navedenom smatra da se dokazi Tužilaštva imaju smatrati dokazima iz kategorije rekla-kazala dokaza, koje je Ustavni sud BiH u svojoj Odluci broj AP-1885/13 oglasio proizvoljnim i neosnovanim, pa je osnovano sumnjati da je lišavanje slobode Slađana Iličića rezultat brutalne odmazde.

Naime, Slađan Iličić je inicijator podnošenja tužbi policijskih službenika protiv Tuzlanskog kantona, zbog nepoštivanja Presude Ustavnog suda Federacije BiH broj U-36/11, kojom je presuđeno da kantoni moraju uskladiti svoje propise sa federalnim propisom u primjeni koeficijenata za obračun plata policijskim službenicima. Tužbom je zatraženo da se policijskim službenicima izvrši isplata razlike manje isplaćenih plata, bez diskriminacije, jer je plata u TK izrazito manja u odnosu na plate policijskih službenika u, recimo, Kantonu Sarajevo.